Słówka obowiązujące wszystkich na batizado!!

prawo - a direita   ( dzirejta)

lewo - a esquerda ( szkerda)

góra - cima, do góry - pra cima, u góry - em cima  ( sima, pra sima, em sima - jak s i, a nie ś )

dół - baixo, na dół - pra baixo, na dole - em baixo ( baiszu, pra baiszu, em baiszu)

na podłodze - no chao ( nu szau -  wymowa jak "przez nos" )

z boku - do lado, w bok - para o lado ( du ladu, para u ladu)

z przodu - na frente, do przodu - pra frente ( na frenczi, pra frenczi)

z tyłu - atras, do tyłu- pra atras ( atrajs, pra-trajs)

ręka - a mao ( mał - przez nos wymowa)

bark - o ombro ( ombru)

szyja - o pescoso (peskosu)

głowa - a cabeca ( kabesa)

usta - a boca ( boka)

oczy - os olhos ( oljus)

ucho - a orelha ( orelja)

nos - o naris ( nariz)

mięśnie brzucha - os abdominais

mięsień - o musculo ( muskulu)

pas - a cintura (sintura)

noga - a perna

kolano - o joelho (żoelju)

stopa - o pe